arrow_drop_up arrow_drop_down
Leren klokkijken kindercoach

Beelddenken

Haal eruit wat erin zit

Beelddenkwinkel | Polsbandjes + en -

Beelddenken

Kinderen leren op de meest natuurlijke manier die er bestaat. Dit gaat op een onderzoekende en spelende manier. Kinderen richten hun aandacht op de dingen die ze interessant vinden of waar hun natuurlijke talent al ligt. Wetenschappers komen steeds meer te weten over de werking van onze hersenen en op welke wijze we onze hersenen optimaal kunnen gebruiken. Beelddenken is eigenlijk niets anders dan de wereld ontdekken vanuit je rechter hersenhelft. Deze hersenhelft vertegentwoordigt creativiteit, gevoel van eenheid, emotie, het holistisch denken en het streven naar eenheid (samenhang). Als je begrijpt dat veel kinderen deze manier van leven en leren kiezen boven het gebruik van de linker hersenhelft, dan begrijp je dat veel kinderen moeite hebben met ons onderwijssysteem, dat zich vooral richt op het leren en leven vanuit de linker hersenhelft. De linker hersenhelft vertegenwoordigt logica, stapsgewijs werken, stampen van kennis en het opvolgen van instructies. 

Ontstaan van de Beelddenkwinkel

In 2013 startte mijn samenwerking met beelddenkende kinderen in mijn praktijk. We maakten schema’s van alle spellingregels, tekeningen van de tafels en onderzochten manieren om klokkijken simpel te maken. Sinds 2018 zijn er een aantal producten hiervan te verkrijgen in de Beelddenkwinkel.


  • Beelddenkklok®
  • Tafelbladen en tafelkaarten
  • Rekenpakket vanaf groep 3
€ 43,90
€ 39,50

Thuispakket rekenen

Het Thuispakket rekenen is een compleet pakket waarmee je kinderen met behulp van een korte handleiding op een leuke en beeldende manier leert optellen en aftrekken in stappen tot 100. Met de tafelbladen leer je kinderen op een beeldende manier de tafels.