Beelddenken

Veel kinderen die op school vastlopen bij lezen, schrijven, spelling en rekenen zijn beelddenkers. Beelddenkers zijn kinderen die de wereld ervaren vanuit hun rechter hersenhelft. Ze worden ook wel visueel-ruimtelijke leerlingen genoemd. Beelddenken wordt omschreven als 'denken in beelden'. Daar tegenover staat het 'taaldenken'.

Beelddenkers hebben vele talenten die ze helaas (nog) niet in de klas kunnen inzetten om lesstof eigen te maken. Zo zijn beelddenkers zeer creatief en ze hebben een groot probleemoplossend vermogen.

Daarnaast staan ze in verbinding met de wereld om hen heen, ze hebben een zeer gedetailleerd geheugen en een sterk ruimtelijk inzicht. Kinderen met een actieve rechter hersenhelft leren vooral door te doen. Thuis, op school of in je praktijk kun jij veel doen om beelddenkende kinderen nieuwe vaardigheden en lesstof te leren op de manier die aansluit bij hun belevingswereld.

Berichten over Beelddenken:
Hoe leer ik mijn kind topografie?
0
Hoe leer ik mijn kind topografie?
Hoe leer ik mijn kind topografie?