arrow_drop_up arrow_drop_down

Beelddenken

De Visueel-ruimtelijke leerling

Checklist


25%
Taaldenker
42%

Taal- en Beelddenker

33%

Beelddenker

Wat is Beelddenken?

Beelddenken is niets anders dan een manier waarop een kind/volwassene de wereld ervaart (voelt, denkt en leert). De meeste mensen leren auditief (via het gehoor) en kunnen goed met taal en boeken uit de voeten. Beelddenkers denken daar anders over. Zij leren visueel-ruimtelijk. Dat wil zeggen dat ze leren door middel van beelden (tekeningen, schema’s, foto’s en films) en door praktijkervaring. Als de voorkeur voor een visuele leerstijl duidelijk aanwezig is, dan kunnen problemen ontstaan op gebied van taal, spelling, automatiseren van tafels, klokkijken, sommen en begrijpend lezen. Kortom, vrijwel alle vakken op school. Een extra uitleg van de docent of bijles gaat dan niet helpen en leidt uiteindelijk alleen maar tot meer frustratie. Het grote verschil tussen Taaldenkers en Beelddenkers is dat Taaldenkers informatie stapsgewijs verwerken, gericht zijn op details en gestructureerd kunnen werken. Ze kunnen in de klas goed opletten en vinden de manier van lesgeven prettig. Beelddenkers denken juist heel snel, de beelden volgen elkaar in snel tempo op, waardoor het zo lastig is om gedachten onder woorden te brengen. Beelddenkers zijn creatief en denken vanuit het grote geheel. Daardoor zijn ze sneller afgeleid en kunnen ze moeilijk hun draai vinden in de schoolbanken waar ze moeten luisteren en lezen. Vaak begrijpen ze helemaal niet wat er van hun gevraagd wordt. 

Kenmerken van de visueel-ruimtelijke leerling

 • denkt primair in beelden
 • is visueel sterk
 • kan goed met ruimte omgaan
 •  leert vanuit overzicht
 •  begrijpt het meteen of (nog) niet
 • begrijpt complexe concepten makkelijk; heeft moeite met makkelijke taken
 • is goed in synthese, samenvoegen, verbanden leggen
 • werkt vanuit het grote beeld; kan details over het hoofd zien
 • kan goed kaart lezen
 • is beter in wiskundig redeneren dan in cijferend rekenen
 • leert hele woorden makkelijk
 • moet woorden visualiseren alvorens ze te kunnen spellen
 • geeft de voorkeur aan toetsenborden om te schrijven
 • ordent en organiseert op geheel eigen wijze
 • vindt intuitief de juiste oplossing
 • leert het best door verbanden te zien
 • goed visueel lange termijn geheugen
 • leert concepten voor de eeuwigheid; haakt af bij stampwerk en herhaling
 • ontwikkelt eigen methoden om problemen op te lossen
 • is erg gevoelig voor de houding van de leraar
 • bedenkt bijzondere oplossingen van problemen
 • ontwikkelt zich asynchroon (onevenwichtig)
 • kan erg onregelmatige cijfers halen
 • geniet van meetkunde en natuurkunde
 • leert de talen op locatie, door onderdompeling
 • is creatief, ambachtelijk, technologisch, emotioneel of spiritueel begaafd
 • is een laatbloeier

(Bron: Linda Kreger Silvermann Ph. D.)


Benieuwd naar Taaldenken?