Wat is autisme?

Autisme (ASS)

Autisme Spectrum Stoornis is de verzamelnaam voor de verschillende vormen van autisme, zoals Asperger, PDD-NOS (McDD) en klassiek autisme.

Mensen met autisme verwerken alles wat zij zien, horen, ruiken en voelen op hun eigen manier. De informatieverwerking in hun hersenen verloopt anders dan bij mensen zonder autisme.

Kenmerken van autisme zijn:

 • Een goed oog voor detail
 • Eerlijk, recht door zee
 • Analytisch
 • Hardwerkend
 • Moeite hebben met overzicht houden
 • Moeite met sociale contacten
 • Beperkt aantal interesses of activiteiten

De DSM-5, de meest recente versie van het Amerikaanse handboek voor psychische stoornissen, spreekt nu nog maar van één autisme-diagnose: de ‘autismespectrumstoornis (ASS)’. De diagnose wordt gesteld wanneer je voldoet aan alle kenmerken genoemd in domein A en 2 van de 4 kenmerken in domein B.

A. Blijvende tekorten in de sociale communicatie en interactie, zoals blijkt uit:

 • tekorten in sociaal-emotionele wederkerigheid
 • tekorten in het voor sociale omgang gebruikelijke non-verbale communicatieve gedrag
 • tekorten in aangaan, onderhouden en begrijpen van relaties

B. Beperkte zich herhalende gedragspatronen, beperkte interesses en activiteiten, zoals blijkt uit:

 • stereotype of repetitieve motorische bewegingen, gebruik van voorwerpen of spraak
 • hardnekkig vasthouden aan hetzelfde, star gehecht aan routines of geritualiseerde gedragspatronen
 • zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal intens of gefocust zijn
 • over- of onder reageren op zintuiglijke prikkels of ongewone belangstelling voor zintuiglijke aspecten van de omgeving

Omdat er in de literatuur en binnen diagnostiek verschillende termen worden gebruikt, weet je soms niet meer wat ermee bedoeld wordt en wat het verschil is. Zo worden de termen PDD (Pervasive Developmental Disorder) of ASS (Autistische Spectrum Stoornis) gebruikt.

Collette de Bruin, auteur van 'Geef me de 5' legt in eenvoudige bewoordingen uit hoe de verschillende autistische stoornissen onderverdeeld kunnen worden onder een paraplu:

 1. Autistische stoornis
 2. PDD-NOS (MCDD)
 3. Stoornis van Asperger
 4. Stoornis van Rett
 5. Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd
Reactie plaatsen