Scheen 126, 8501 HK Joure
06 43044153
info@inaterra.nl

Wetenschap en Reconnective Healing®

Wetenschappelijk onderzoek, wereldwijd, heeft aangetoond dat Reconnective Healing® zich duidelijk onderscheidt van andere vormen van energiegenezing. Dit doen ze door onder andere te observeren wat er gebeuert met de EEGs en ECGs van de practitioner en de cliënten.

Wetenschappers spreken over een compleet nieuwe bandbreedte van frequenties die nu beschikbaar is. Betrokken wetenschappers zijn onder andere Dr. Gary Schwartz, professor van psychologie, chirurgie, medicijnen, neurologie en psychiatrie en schrijver van The Living Energy Universe en professor William Tiller, onder andere te zien in de film ‘What the bleep do we know?

Andere proeven, met random event generators hebben aangetoond dat de Reconnective Healing® frequenties chaos omzetten in harmonie.

In de aanwezigheid van deze genezende frequenties, produceren deze machines patronen die er regelmatig en georganiseerd uitzien, in plaats van de gebruikelijke totaal willekeurige uitvoer.

“Als arts en neuro-wetenschapper ben ik opgeleid om te weten waarom en hoe een behandeling werkt. Als het om Reconnective Healing gaat heb ik geen idee hoe het werkt. Ik weet alleen uit persoonlijke ervaring dat het werkt…”
— Dr. Mona Lisa Schulz, M.D, auteur van Awakening Intuition

Professor Konstantin Korotkov

Prof Konstantin Korotkov is professor in natuurkunde aan de State Technical University in St. Petersburg, Rusland. Hij heeft meer dan 70 rapporten geschreven in vooraanstaande bladen over natuurkunde en biologie en heeft 12 patenten op bio-natuurkundige uitvindingen.

Een van zijn uitvindingen is de Gas Discharge Visualization techniek (GDV) dat een doorbraak is na de zogenoemde Kirlian fotografie voor direct en het’ realtime’ bekijken van het menselijke energieveld, ook wel aura genoemd.

Dankzij deze nieuwe techniek kan een camera de fysieke, emotionele, mentale en spirituele energie die in en uit een individu, plant, vloeistof, poeder en levensloze objecten weergeven in een model dat op een computer wordt weergegeven.

De GDV techniek is goedgekeurd door het Russische Ministerie van Gezondheid als een medische technologie en wordt door meer dan 300 doktoren wereldwijd succesvol gebruikt.

Het stelt de onderzoeker en de cliënt in staat de disbalansen te zien die het welzijn van een individu beïnvloeden als ook de oorzaak van bestaande disbalansen, in welk deel van het lichaam deze disbalansen bestaan en welke organen er bij betrokken zijn.

Een van de grootste voordelen van dit apparaat is dat er real time gemeten kan worden welke van een variëteit aan behandelingsmethoden voor condities zoals kanker het best werkzaam is voor de cliënt. 

Voor meer informatie: www.korotkov.eu

Nieuwe energetische methode zorgt voor ongeveer 20% energietoename bij topsporters.

Konstantin Korotkov

Professor Konstantin Korotkov, verbonden aan de Staatsuniversiteit in Sint Petersburg, Rusland, heeft onderzoek gedaan naar de effecten van The Reconnection® bij atleten. Van de energietoename bij atleten van gemiddeld 17% was Korotkov bijzonder onder de indruk.

Hij rapporteerde dat de resultaten erg, erg sterk waren en heel, heel anders dan alles wat hij daarvoor had gemeten in het werk met atleten. De atleten konden zelf ook The Reconnection® waarnemen en de effecten ervaren in hun lichaam.

Studies laten zien dat The Reconnection® veel verder gaat dan de traditionele definitie van ‘healing’ en nieuwe gebieden betreedt waar iemands fysieke wezen, sportprestatie en mentale functies worden verbeterd en zelfs een upgrade ondergaan.

Tevens hebben de studies aangetoond dat de effecten van dit werk plaatsvinden op de DNA structuur van mensen en hierdoor misschien zelfs ons DNA, onze spieren, weefsel en botten kunnen herstructureren.

Dit alles vindt plaats terwijl tegelijkertijd de mentale en emotionele staat van de atleet worden gebalanceerd, waardoor zij simpelweg beter kunnen presteren.

Opmerkelijke genezing beenbreuk
Een interessant bijverschijnsel tijdens dit onderzoek was dat er een atleet aanwezig was die 4 dagen er voor zijn been had gebroken en op krukken was verschenen. Hij had veel pijn aan zijn been en kon er geen gewicht op dragen.

Tijdens het seminar dat hij bijwoonde, waar Korotkov het experiment deed, had deze atleet een paar keer op een massagetafel gelegen en een Reconnective Healing® ervaren.

Aan het einde van het 2-daagse seminar kon de atleet zonder pijn met zijn been lopen. Hij heef zijn krukken in de hoek gegooid en was hij heel benieuwd naar de reactie van zijn arts de volgende dag. De arts was verwonderd over de vooruitgang en stond met open mond over de wonderbaarlijke genezing die had plaats gevonden.

Professor Gary Schwartz

Professor Gary Schwartz, PhD (schrijver van The Living Energy Universe),

Professor van psychologie, Chirurgie, Medicijnen, Neurologie, en Psychiatrie, Director, Center for Frontier Medicine in Biofield Science
Director, Laboratory for Advances in Consciousness and Health
University of Arizona

The Human Energy Systems Laboratory, dat eerder werd geleid door Gary Schwartz, heeft vier zorgvuldig ontworpen experimenten gedaan om te bepalen of Reconnective Healing energie iets is dat aantoonbaar is door basisonderzoek in dit laboratorium.

In deze test fungeerden Eric Pearl en twee van zijn studenten als zenders, terwijl vrijwilligers optraden als ontvangers.

Uit de eerste test bleek dat de geblinddoekte proefpersonen in 83 procent van de tijd deze energie konden detecteren.

Uit de tweede test bleek dat de energie functioneert zoals een elektromagnetisch signaal, meldde Schwartz.

Uit de derde test bleek dat de hartgolf van de zender, gemeten aan de hand van het elektrocardiogram (ECG), zich op de hersengolfpatronen van de ontvanger projecteert, gemeten aan de hand van het elektro-encefalogram(EEG). In het bijzonder wanneer de zender de bedoeling heeft deze energie te verzenden.


“Het meest opvallende tijdens dit derde experiment” zegt Schwartz, “is dat de ontvanger wel of niet bewust is van de energie, de ECG hetzelfde resultaat vertoonde. Hieruit blijkt dat er een onbewuste energie waarneming is die elektromagnetisch te meten is.”

“Reconnective Healing is reëel, registreerbaar en meetbaar. Maar ook iets heel opmerkelijks.”

Gary Schwartz

Dr Mark O’Connell

Senior Associate Dean for Medical Education
University of Miami School of Medicine

“Ik ben een zeer traditionele arts” zegt O’Connell. “Ik leer preventieve geneeskunde. Ik ben een van de decanen. Reconnective Healing® gooide mijn gedachte over hoe het lichaam werkt en de werking van ziekte door elkaar.

Waar ik met mijn patiënten getuige van mocht zijn verwonderd me, hoe werkt dit?

Er is zeker een verbinding tussen lichaam en geest – niemand kan dat ontkennen, of u nu een integratieve therapeut bent of een traditionele westerse geneeskunde beoefenaar. De geest en het lichaam zijn één. En wie dat ontkent heeft de gedachten er niet bij.”

O’Connell herinnert zich het van dichtbij observeren van één van Eric Pearl’s genezingssessies. Hij ontmoette een patiënt die medische problemen had die een chirurgische ingreep zouden vereisen. O’Connell zegt dat terwijl hij keek naar Pearl, die zijn handen ‘rond haar bewoog’, hij getuige was van een drastische verbetering in haar toestand.

Professor William Tiller

Professor William A. Tiller is emeritus hoogleraar materiaalkunde en -techniek aan de Stanford University. Hij is ook de auteur van Science and Human Transformation, een boek over concepten zoals subtiele energieën buiten de vier fundamentele krachten, waarvan hij gelooft dat ze samenwerken met het menselijk bewustzijn.

Professor William Tiller heeft een apparaat ontwikkeld waarmee hij de energetische inhoud van een ruimte kan meten en vergelijken met de gebruikelijke waarden. Eric Pearl heeft hem gevraagd zijn apparatuur toe te passen op de ruimte waar Reconnective Healing® seminars gehouden worden.

In eerste instantie vond hij dit niet zo´n zinvol idee maar aangezien het seminar slechts op  1,5 uur rijden vanaf zijn laboratorium werd georganiseerd, heeft hij deze opdracht geaccepteerd.

Pr. William Tiller en zijn team installeerden de nodige apparatuur voor aanvang van de seminars. Opmerkelijk was dat de waarden gedurende het seminar opliepen tot een enorme (thermodynamisch) energetische hoeveelheid.

Het verschil tussen de gemeten waarden waarmee het seminar gestart is en waarop dit zijn hoogste punt heeft bereikt zou metaforisch gezien vergeleken kunnen worden met een temperatuurstijging van meer dan 300 graden Celsius. Daadwerkelijk was er een temperatuurstijging 5 tot 10 graden Celcius gedurende het seminar.

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat dit niet zozeer een energetisch effect is maar een zogenoemd entropisch-effect. Dat wil zeggen dat de hoeveelheid informatie in de ruimte is gecreëerd en uitgezet. Wanneer informatie wordt gecreëerd, neemt de entropie toe. Dit feit wordt wetenschappelijk erkend sinds het jaar 1950.

Dat betekent, volgens Professor William Tiller, dat de infrastructuur van de ruimte, de natuur en ook in de personen aan het herstructureren zijn.

Sinds 1920 weten we dat door de processen in de natuur de entropie aan het toenemen en de informatie aan het afnemen is. Dat zou voor de toekomst betekenen dat het universum koud wordt en alles sterft. We weten nu echter dat dit toekomstbeeld niet meer klopt omdat, wanneer we infrastructuur creëren, de hoeveel informatie toeneemt en de entropie afneemt.

Dat betekent dat wij, mensen, door dit proces de informatie en het potentieel van het universum aan het herstructureren zijn. Professor William Tiller denkt dat dit een reden is waarom mensen op deze planeet aanwezig zijn. 

Wat tijdens het seminar opviel was, dat de gemeten waarden opliepen wanneer de deelnemers de aandacht richtten op wat er op het podium verteld werd. Wanneer de deelnemers met elkaar spraken en rondliepen namen deze waarden af. De temperatuur schommelde niet tot nauwelijks om nog maar eens aan te geven dat dit een entropisch proces is.

Er was duidelijk te zien dat er verandering plaatsvond die te meten was. Om toeval uit te sluiten zijn er tijdens 5 seminars over de hele wereld tests uitgevoerd door Professor William Tiller en zijn team (waarvan de laatste in november van 2009 in Amsterdam). Hieruit mag geconcludeerd worden dat er iets gaande is. Iets dat effectief is. Iets dat diepgaand is.

“Het kan iedereen genezen en iedereen kan de genezer zijn. Iedereen heeft deze mogelijkheid. Omdat het simpelweg aanwezig, te bereiken en te gebruiken is. De één zal er wat meer tijd voor nodig hebben dan de ander. In feite is het net als met sport of het maken van muziek, Iedereen heeft de mogelijkheid maar bij de één vergt het meer geduld en inspanning dan bij de ander”.

William Tiller

Artikelen over zijn energiegenezingswerk, met inbegrip van afstandsgenezing zijn te vinden op www.tiller.org. Zijn werk met Reconnective Healing® wordt behandeld in zijn meest recent verschenen boek, Psychoenergetic Science: A Second Copernican-Scale Revolution.