arrow_drop_up arrow_drop_down

Taaldenken

De Auditief-volgordelijke leerling

Checklist


25%
Taaldenker
42%

Taal- en Beelddenker

33%

Beelddenker

Wat is Taaldenken?

Taaldenkers worden omschreven als auditief-volgordelijke leerlingen. Zij zijn zich sterk bewust van tijd, maar minder van ruimte. Ze leren in kleine stapjes waarbij mondelinge en schriftelijke instructies hen helpen om lesstof eigen te maken. Zij zijn goed in het analyseren en ordenen van lesstof. Voor taaldenkers is het lezen van boeken en schrijven van teksten makkelijk. Ze zijn 'taalgevoelig' en daardoor scoren zij hoog op vakken als spelling en grammatica. Taaldenkers zijn goed in het onder woorden brengen van hun gevoel of gedachten. Ze praten net zo snel als ze denken. Voor de auditief-volgordelijke leerling is het soms niet te begrijpen hoe beelddenkers denken. Daardoor kunnen er problemen ontstaan in de communicatie. Bijvoorbeeld omdat de taaldenker te snel praat of omdat de beelddenker niet onder woorden kan brengen wat hij/zij bedoelt. 

Kenmerken Taaldenkers

 • denkt primair in woorden
 • is auditief sterk
 • kan goed met tijd omgaan
 • leert stapje voor stapje
 • leert met vallen en opstaan
 • presteert goed als moeilijkheidsgraad geleidelijk wordt verhoogd
 • is een analytische denker
 • werkt vanuit onderdelen naar het geheel
 • schenkt aandacht aan details
 • volgt mondelinge instructies goed op
 • kan goed rekenen
 • leert klanken makkelijk
 • kan woorden spellend uitspreken
 • kan snel en netjes schrijven
 • is goed georganiseerd
 • kan stappen in het werk makkelijk verduidelijken
 • blinkt uit in het hoofd leren/ stampwerk
 • goed auditief korte termijn geheugen
 • heeft soms herhaling nodig om het geleerde te blijven onthouden
 • leert goed via instructie
 • leert onafhankelijk van emotionele reacties
 • voelt zich goed bij één juist antwoord
 • ontwikkelt zich redelijk evenwichtig
 • haalt in de regel hoge cijfers
 • geniet van algebra en scheikunde
 • leert de talen in de klas/ les
 • is academisch getalenteerd
 • is een vroegbloeier

(Bron: Linda Kreger Silverman Ph.D.)


Benieuwd naar Beelddenken?