Onderwijs

Leren op je eigen manier

Webshop leermiddelen beelddenken

Loopt jouw kind vast op school?

 • Moeite met lezen en schrijven
 • Motorische problemen
 • Concentratieproblemen
 • Moeite met rekenen en automatiseren
 • Moeite met stilzitten en luisteren
 • Moeite met plannen en organiseren


Misschien is jouw kind wel beelddenker. Beelddenkers vallen op school op omdat ze in groep 3 al snel achterlopen met de lesstof. Het automatiseren van sommen gaat lastig en lezen en schrijven is duidelijk geen hobby. Veel kinderen die vastlopen op school hebben een bijzondere gave, ze hebben een visueel-ruimtelijke leerstijl. Ze leren alles 'anders' dan op school. Ze leren juist door te doen, door logica te ontdekken in grote hoeveelheden informatie en weten vaak dingen zonder uitleg te kunnen geven hoe ze aan het antwoord komen. 

Ina Terra

Leren op je eigen manier

In mijn praktijk leer ik kinderen een beroep te doen op hun eigen manier van leren. Ze ervaren op welke wijze ze (begrijpend) lezen, spelling en rekenen onder de knie kunnen krijgen. De nadruk ligt op het aanbieden van lesstof als een geheel waarbij ik kinderen help om te ontdekken wat ze leren, waarom ze het leren en hoe ze de lesstof eigen kunnen maken. Jij als ouder wordt actief betrokken zodat jullie thuis zelf aan de slag kunnen gaan om er een gezamenlijk succes van te maken!

Beelddenken | De visueel-ruimtelijke leerling

Wat is beelddenken? Veel kinderen die op school vastlopen bij lezen, schrijven, spelling en rekenen zijn beelddenkers. Beelddenkers zijn kinderen die de wereld bekijken vanuit hun rechter hersenhelft. Ze worden ook wel visueel-ruimtelijke leerlingen genoemd. Beelddenken wordt omschreven als 'denken in beelden'. Daar tegenover staat het 'taaldenken'

Beelddenkers hebben vele talenten die ze helaas (nog) niet in de klas kunnen inzetten om lesstof eigen te maken. Zo zijn beelddenkers zeer creatief en hebben ze een groot probleemoplossend vermogen.

Daarnaast staan ze in verbinding met de wereld om hen heen, hebben ze een zeer gedetailleerd geheugen en hebben ze een sterk ruimtelijk inzicht. Kinderen met een actieve rechter hersenhelft leren vooral door te doen. Thuis kun jij veel doen om je kind nieuwe vaardigheden en lesstof te leren op een actieve, beeldende manier. 

Webshop leermiddelen beelddenken

Is jouw kind beelddenker?

Op school vallen beelddenkers op doordat ze in groep 3 al snel moeite krijgen met de lesstof. Ze lopen vast bij:

 • taal, spelling en lezen
 • rekenen, automatiseren van sommen en tafels
 • onthouden van lesstof
 • huiswerk maken
 • concentreren
 • plannen en organiseren

Een leerprobleem of problemen met het onderwijs?

Mijn ervaring dat is beelddenkende kinderen snel kunnen leren. Ze zijn zeer leergierig en zijn in staat grote hoeveelheden lesstof tot zich te nemen. Als ze maar mogen leren op hun eigen manier. In ons huidige onderwijssysteem gaan we er vanuit dat ieder kind een zelfde ontwikkeling doorloopt en op dezelfde manier leert. Er ligt een grote nadruk op het gebruik maken van de linker hersenhelft. De linker hersenhelft is verantwoordelijk voor het analyseren van informatie, voor details en afscheiding. Alles wordt uit elkaar gehaald (fragmentatie). De linker hersenhelft is verantwoordelijk voor tijd. Het denken aan verleden en de toekomst. Op school leren kinderen in kleine stapjes toe te werken naar het grote geheel, terwijl onze rechter hersenhelft juist de wereld benadert vanuit eenheid. Hierbij spelen al onze zintuigen een rol en de rechter hersenhelft is niet in staat tot oordelen en beredeneren. De kunst is om een balans te creëren tussen onze linker en rechter hersenhelft.  Juist door aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen, hun interesses en talenten gaan kinderen 'aan' en worden leren echt leuk! Dit is de manier waarop ik kinderen onderwijs in mijn praktijk. Door te onderzoeken, door eigen logica te ontdekken in het geheel en door vanuit de rechter hersenhelft de linker hersenhelft de activeren. Daarnaast help ik kinderen ook hun linker hersenhelft te activeren. Dit doen we door motorische oefeningen, het aanleren van tijdbesef en leren van stapsgewijs werken. Het doel is om een balans te creëren tussen de linker- en rechter hersenhelft.

De rechter hersenhelft

Denken in beelden en gevoel

Geen verleden of toekomst

Eenheid voelen met omgeving

Leren door beweging (Kinetisch)

Informatie komt binnen via alle zintuigen

Waar gaan jullie mee aan de slag?

coach beeldenken Joure

Leren klokkijken

Leren klokkijken met behulp van beeldmateriaal. In één keer alles leren (uren, half uur, kwartier, minuten)

coach beeldenken Joure

Leren rekenen

Getallen benoemen. Plus- en minsommen maken. Leren door te bewegen en eigen logica ontdekken.

Beelddenken en leren

Metriek stelsel

Gewicht, lengte, oppervlakte en inhoud berekenen. Omrekenen van maateenheden op een eenvoudige manier.

coach beelddenken Joure

Leren lezen

Aanleren van letters, woorden en spellingregels. Onderzoekend leren lezen.

Beelddenken en leren

Tafels leren

Logica ontdekken in tafels en deeltafels. Tafels leren opslaan als een plaatje. Gebruik maken van talenten.
Leer het metriek stelsel aan de hand van 10 compacte kaarten

Breuken en procenten

Ervarend leren en met beeldmateriaal aan de slag me breuken en procenten. 

Meer informatie of direct een afspraak maken?