Scheen 126, 8501 HK Joure
06 43044153
info@inaterra.nl

Leerondersteuning Joure

Coaching | Training | Bijles | Huiswerkbegeleiding

Leerondersteuning Joure. Zoek je hulp voor je zoon of dochter op schoolgebied? Leren klokkijken, (begrijpend) lezen, taal, spelling of hulp nodig bij het maken en leren van huiswerk?

In mijn praktijk in Joure begeleid ik kinderen vanaf groep 3 t/m de middelbare school met de volgende hulpvragen.

 • Concentratieproblemen
 • Moeite met lezen en schrijven
 • Niet kunnen plannen & organiseren
 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • Niet kunnen automatiseren (bijvoorbeeld de tafels)
 • Moeite met spelling en grammatica
 • Moeite met stilzitten in de klas
 • Beelddenken
 • Hoogbegaafdheid
Praktijkruimte Ina Terra

Praktische hulp | Direct resultaat

Met kinderen en jongeren ga ik op zoek naar hun eigen manier van leren. Daarbij kijk ik naar specifieke talenten, voorkeur voor gebruik linker- of rechter hersenhelft en mogelijke onderliggende oorzaken van leerproblemen. Ik onderzoek met kinderen de voorwaarden om zo effeciënt mogelijk te leren.

Daarnaast help ik kinderen bij het leren zelf. Kinderen vanaf groep 3 leer ik op een ‘andere manier’ schrijven, lezen, rekenen en vaardigheden om lesstof te onthouden. Dit doe ik door de lesstof van school om te vormen tot beeldmateriaal en door kinderen spelend en ervarend te laten leren.

Gaat je zoon of dochter naar de middelbare school? In mijn praktijk begeleid ik kinderen bij hun huiswerk. Niet alleen help ik ze de lesstof beter begrijpen, maar ik leer ze HOE ze zelf samenvattingen maken, WAAR ze handige video’s, apps of beeldmaterialen kunnen vinden op internet en WAT ze zelf kunnen doen om effficiënter huiswerk te maken zodat ze meer tijd overhouden. In de begeleiding betrek ik jou als ouder zoveel mogelijk. Voor mij is een coachtraject geslaagd als jullie zelf zo snel mogelijk weer verder kunnen zonder mijn hulp.

Aanbod

Het nieuwe leren
 • Huiswerkbegeleiding
 • Leren plannen & organiseren
 • Voorbereiding voor toetsen
 • Leren lezen & schrijven
 • Aanleren van spellingregels en grammatica
 • Leren klokkijken
 • Rekenen & automatiseren
 • Begrijpend lezen

Ieder kind kan leren

In de afgelopen jaren heb ik veel kinderen weer op weg geholpen om het plezier in leren terug te krijgen en om nieuwe vaardigheden te leren. Ieder kind kan leren en ieder kind wil leren. Soms kunnen ze alleen niet leren op de manier waarop zij zouden willen leren en sluit de lesstof in zijn geheel niet aan bij de interesses van kinderen. Voor sommige kinderen is het heel moeilijk om in ons huidige onderwijssysteem staande te blijven.

Beelddenken | De visueel-ruimtelijk leerling

Beelddenken is een andere term voor een visueel-ruimtelijke leerstijl. Het wordt ook wel omschreven als ‘leren in beelden’ in plaats van woorden. Beelddenkers maken meer gebruik van hun rechter hersenhelft dan hun linker hersenhelft en dat heeft consequenties voor het denken en leren.

Is jouw kind een beelddenker?

Op school vallen beelddenkers op doordat ze in groep 3 al snel moeite krijgen met de lesstof.
• taal, spelling en lezen
• rekenen, automatiseren van sommen en tafels
• onthouden van lesstof
• huiswerk maken
• concentreren
• plannen en organiseren

Wat maakt beelddenkers bijzonder?

Dat beelddenkers in de klas opvallen en moeite hebben met het aanleren van lesstof op school, betekent niet dat ze niet kunnen leren. Ze kunnen juist goed leren, zijn leergierig. En ze kunnen soms ook zeer snel leren.

Beelddenkers hebben vele talenten die ze helaas (nog) niet in de klas kunnen inzetten om lesstof eigen te maken. Zo zijn beelddenkers zeer creatief en hebben ze een groot probleemoplossend vermogen.

Daarnaast staan ze in verbinding met de wereld om hen heen, hebben ze een zeer gedetailleerd geheugen en hebben ze een sterk ruimtelijk inzicht. Kinderen met een actieve rechter hersenhelft leren vooral door te doen. Thuis kun jij veel doen om je kind nieuwe vaardigheden en lesstof te leren op een actieve, beeldende manier. In mijn webshop vind je materialen die je thuis, op school of in je praktijk kunt gebruiken bij het aanleren van lesstof op een ‘andere manier’.

Ik leer anders©

Training voor kinderen vanaf groep 3. In 4 sessies van 60 minuten aan de slag met je eigen manier van leren. Onder andere aandacht voor:

 • Bepalen leerstrategie
 • Aanleren alfabet, woorden, dictee
 • Rekenen
 • Automatiseren
 • Klokkijken
Ik leer anders Friesland

Ik leer leren©

Training voor kinderen vanaf groep 8 en jongeren op de middelbare school. In 5 sessies van 90 minuten gaan je in een klein groepje of individueel aan de slag met allerlei zaken die te maken hebben met leren.

De Ik Leer Leren training is géén huiswerkbegeleiding, maar richt zich op de voorwaarden om te kunnen leren. 

Ik leer leren Joure

In de training komen alle aspecten van leren aan bod:

 • Leerstijl: wat is je talent en hoe zet je dit effectief in?
 • Leerstrategie: hoe pak je leerwerk, maakwerk en rekenwerk slim aan?
 • Faalangst: hoe ga je om met spanning en stress?
 • Concentratie: hoe blijf je bij de les en hoe houd je het vol?
 • Motivatie: wat doe je met ‘geen zin’ en saaie lessen?
 • Plannen: hoe organiseer je je huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd?
 • Evalueren: hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter?