Huiswerkbegeleiding

Efficiënt huiswerk maken en leren

Leren
  • Maak een goede start in de eerste klas
  • Extra hulp voor kinderen met Dyslexie of ADHD
  • Een extra zetje als het even niet lekker gaat
  • Samen toetsen voorbereiden
  • Tactieken leren die helpen bij het onthouden van lesstof
Ina Terra

Leren doe je voor jezelf

Veel kinderen hebben moeite met school en het schoolsysteem. Ze willen weten waarom ze iets leren en hoe ze dat moeten onthouden. In mijn praktijk in Joure ondersteun ik leerlingen van de middelbare school met hun schoolwerk. Ik leg uit waarom ze leren en dat ze niet leren voor iemand anders of voor cijfers. Ik leer hen zichzelf uit te dagen en hoop kinderen te inspireren om leren en huiswerk als iets zinvols te zien. Iets, dat hen verder zal helpen en wat ze helpt hun dromen waar te maken. Geen standaard huiswerkbegeleiding dus, maar samen aan de slag met huiswerk en werken aan motivatie. 

Werkwijze en aanmelding

De meeste leerlingen komen 1 a 2 keer per week, afhankelijk van de hulpvraag. Samen kijken we waar de uitdagingen liggen en wat er nodig is om tot betere schoolresultaten te komen. Dat kan gaan om één vak, bijvoorbeeld Engels. Bij veel kinderen met Dyslexie of beelddenkers lukt het niet om de woorden te onthouden. Bij deze kinderen gebruik ik een eigen methode om woorden 'op te slaan'.

Bij andere kinderen kan het gaan om begrijpend lezen. Bij vakken als aardrijkskunde of geschiedenis ontstaan dan problemen bij het terughalen van de kennis tijdens de toetsen. Kortom, iedere kind leert anders, ervaart eigen moeilijkheden en daarom is huiswerkbegeleiding maatwerk.

Vragen of direct aanmelden?